CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

CƠ SỞ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

 

 

 

CÁC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

 

 

 

 

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY AMVIPHARM

 

Nhân viên và công nhân của AMVI tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy với lực lượng cứu hỏa địa phương