CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

 

 

 

Tổng giám đốc Amvipharm Amin Muhammad Jaudat danh dự nhận bằng khen ''thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt'' tại sự kiện