CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

Nutrigen Naturale Immuno Syrup

Nutrigen Naturale Immuno là thực phẩm tăng cường sức đề kháng thế hệ mới kết hợp các nguyên liệu tự nhiên giúp tăng khả năng đề kháng như: chiết xuất keo ong, Beta-Glucans (từ nấm men), chiết xuất cúc nhím và chiết xuất nụ tầm xuân. Keo ong, cúc nhím và Vitamin C đã được khoa học chứng minh rằng khi kết hợp với nhau sẽ chống lại các bệnh thường gặp vào mùa đông hiệu quả. Với công thức đặc biệt, Nutrigen Naturale Immuno:
_ Tăng cường khả năng của hệ đề kháng
_ Giảm đáng kể tổng số ngày bệnh và thời gian của các đợt bệnh
_ Giảm số ngày bị sốt

Thành phần: Chiết xuất cúc nhím (Echinacea sp.), Chiết xuất keo ong, Chiết xuất nụ tầm xuân (Rosa Canina), Vitamin C (acid L-ascorbic), Beta glucan chiết xuất từ nấm men, Kẽm (Kẽm sulfat).

Phụ liệu: Nước khử ion, fructose (hoa quả), nước ép lựu cô đặc, chất điều chỉnh acid (Trinatri citrate dihydrat, acid citric), hương lựu tự nhiên, chất làm dày (xanthan gum). 

Hỗ trợ nâng cao sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng, giúp giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên do sức đề kháng kém

Trẻ em hay bị viêm đường hô hấp trên khi thay đổi thời tiết, giao mùa do sức đề kháng kém, có nhu cầu bổ sung để tăng cường sức đề kháng

Liều khuyến cáo hàng ngày:

_Trẻ 2-4 tuổi: 5 ml/ lần, 2 lần/ ngày.

_ Trẻ 4-11 tuổi: 7,5 ml/ lần, 2 lần/ ngày.

Khuyến cáo: Không sử dụng quá liều hàng ngày. Không sử dụng thay thế cho chế độ ăn bình thường. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lắc kỹ trước khi sử dụng.

Sản phẩm không chất ngọt hoá học, không chất bảo quản, không chất tạo màu, phù hợp với người ăn chay

NSX: Xem trên hộp. HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. HSD in trên hộp.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát. Tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 6 tháng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150 ml.

Vương Quốc Anh

Nhà sản xuất: Vivatinell Ltd. Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, Vương Quốc Anh.

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm AMVI (AMVIPHARM). Lô B14-3,4 Đường N13, Khu công nghiệp Đông Nam, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM.

CBSP Nutrigen Imuno syrup

XNQC Nutrigen Imuno

 

 
  • Mã sản phẩm: 101758
Liên hệ

Từ khóa: Siro, sức đề kháng, cảm cúm, giao mùa, tăng cường đề kháng

Tab chi tiết sản phẩm
Giới thiệu <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Nutrigen Naturale Immuno l&agrave; thực phẩm tăng cường sức đề kh&aacute;ng thế hệ mới kết hợp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu tự nhi&ecirc;n gi&uacute;p tăng khả năng đề kh&aacute;ng như: chiết xuất keo ong, Beta-Glucans (từ nấm men), chiết xuất c&uacute;c nh&iacute;m v&agrave; chiết xuất nụ tầm xu&acirc;n. Keo ong, c&uacute;c nh&iacute;m v&agrave; Vitamin C đ&atilde; được khoa học chứng minh rằng khi kết hợp với nhau sẽ chống lại c&aacute;c bệnh thường gặp v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng hiệu quả. Với c&ocirc;ng thức đặc biệt, Nutrigen Naturale Immuno:</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Tăng cường khả năng của hệ đề kh&aacute;ng</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Giảm đ&aacute;ng kể tổng số ng&agrave;y bệnh v&agrave; thời gian của c&aacute;c đợt bệnh</span><br /><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Giảm số ng&agrave;y bị sốt</span></p>
Thành phần <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Th&agrave;nh phần: Chiết xuất c&uacute;c nh&iacute;m (Echinacea sp.), Chiết xuất keo ong, Chiết xuất nụ tầm xu&acirc;n (Rosa Canina), Vitamin C (acid L-ascorbic), Beta glucan chiết xuất từ nấm men, Kẽm (Kẽm sulfat). </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Phụ liệu: Nước khử ion, fructose (hoa quả), nước &eacute;p lựu c&ocirc; đặc, chất điều chỉnh acid (Trinatri citrate dihydrat, acid citric), hương lựu tự nhi&ecirc;n, chất l&agrave;m d&agrave;y (xanthan gum).&nbsp;</span></p>
Công dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Hỗ trợ n&acirc;ng cao sức khoẻ, tăng cường sức đề kh&aacute;ng, gi&uacute;p giảm nguy cơ vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp tr&ecirc;n do sức đề kh&aacute;ng k&eacute;m</span></p>
Đối tượng sử dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Trẻ em hay bị vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp tr&ecirc;n khi thay đổi thời tiết, giao m&ugrave;a do sức đề kh&aacute;ng k&eacute;m, c&oacute; nhu cầu bổ sung để tăng cường sức đề kh&aacute;ng</span></p>
Hướng dẫn sử dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Liều khuyến c&aacute;o h&agrave;ng ng&agrave;y:</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_Trẻ 2-4 tuổi: 5 ml/ lần, 2 lần/ ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Trẻ 4-11 tuổi: 7,5 ml/ lần, 2 lần/ ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><em>Khuyến c&aacute;o: </em>Kh&ocirc;ng sử dụng qu&aacute; liều h&agrave;ng ng&agrave;y. Kh&ocirc;ng sử dụng thay thế cho chế độ ăn b&igrave;nh thường. Kh&ocirc;ng sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của sản phẩm.</span></p> <p><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Thực phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc, kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lắc kỹ trước khi sử dụng.</span></strong></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Sản phẩm kh&ocirc;ng chất ngọt ho&aacute; học, kh&ocirc;ng chất bảo quản, kh&ocirc;ng chất tạo m&agrave;u, ph&ugrave; hợp với người ăn chay</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">NSX: Xem tr&ecirc;n hộp. HSD: 36 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y sản xuất. HSD in tr&ecirc;n hộp.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Bảo quản: Bảo quản nơi kh&ocirc; m&aacute;t. Tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn m&aacute;t tủ lạnh. Sử dụng trong v&ograve;ng 6 th&aacute;ng.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i: Hộp 1 lọ 150 ml.</span></p>
Xuất xứ <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Vương Quốc Anh</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Nh&agrave; sản xuất: Vivatinell Ltd. Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, Vương Quốc Anh.</span></p>
Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Dược Phẩm AMVI (AMVIPHARM). L&ocirc; B14-3,4 Đường N13, Khu c&ocirc;ng nghiệp Đ&ocirc;ng Nam, H&ograve;a Ph&uacute;, Củ Chi, TP.HCM.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><a title="CBSP Nutrigen Imuno syrup" href="../../../image/catalog/%E1%BA%A2nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%91c/Nutrigen/CBSP%20Nutrigen%20Imuno%20syrup.pdf">CBSP Nutrigen Imuno syrup</a> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><a title="XNQC Nutrigen Imuno" href="../../../image/catalog/%E1%BA%A2nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%91c/Nutrigen/XNQC%20Nutrigen%20Imuno.pdf">XNQC Nutrigen Imuno</a> </span></p> <p>&nbsp;</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -33px; top: 84.2px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>
Lê Anh 31/08/2020

Đây là 1 sản phẩm tốt tại Anh, tôi dùng thường xuyên cho 2 con của tôi tại đây.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!