CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

Nutrigen Naturale Nutriferon Syrup

Sắt là loại khoáng chất rất cần thiết đối với hầu hết các sinh vật sống. Thiếu máu do thiếu sắt (IDA) là hiện tượng rối loạn dinh dưỡng dễ bắt gặp và phổ biến khắp thế giới, ảnh hưởng tới đời sống của hơn 2 tỷ người. Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ và tính khả dụng sinh học thấp của chất sắt là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Sản phẩm bổ sung sắt như muối sắt là phương pháp được coi là hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, cách bổ sung muối sắt này hay có những tác động tiêu cực và ảnh hưởng phụ đến cơ thể người.

Nutrigen Naturale Nutriferon là thực phẩm bổ sung sắt thế hệ mới, bổ sung chất sắt chiết xuất từ thực vật mà không gây ra những tác dụng phụ. Nutrigen Naturale Nutriferon mang đến phương pháp bổ sung chất sắt dễ dàng và hiệu quả hơn so với việc tăng cường ăn uống thực phẩm và các phương pháp thông thường.

_ Giảm hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt

_ Bớt nhạy cảm hơn với các hợp chất từ chế độ ăn uống

_ Hỗ trợ hấp thụ chất sắt

_ Không chứa muối khoáng

Thành phần khác: Nước khử ion, chất điều chỉnh acid (acid citric), chất làm dày (xanthan gum), mật mía (Blackstrap Molasses)

 

Bổ sung sắt, lactoferrin cho trẻ bị thiếu máu do thiếu sắt, giúp tăng cường sức khỏe 

 

Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên bị thiếu máu do thiếu sắt, người có nhu cầu bổ sung sắt, lactoferrin

 

Liều khuyến cáo hàng ngày:

Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên: 5-10 ml/ ngày.

Khuyến cáo: Không sử dụng quá liều hàng ngày. Không sử dụng thay thế cho chế độ ăn bình thường. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.  

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lắc kỹ trước khi sử dụng.

NSX: Xem trên hộp HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. HSD in trên hộp.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát. Tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 3 tháng. 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150 ml

Vương Quốc Anh

Nhà sản xuất: Vivatinell Ltd. Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, Vương Quốc Anh.

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm AMVI (AMVIPHARM).  

Lô B14-3,4 Đường N13, Khu công nghiệp Đông Nam, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM.

CBSP Nutrigen Nutriferon syrup

XNQC Nutrigen Nutriferon

 
  • Mã sản phẩm: 20010
Liên hệ

Từ khóa: Siro, thực phẩm bổ dưỡng, bổ não, cho trẻ

Tab chi tiết sản phẩm
Giới thiệu <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Sắt l&agrave; loại kho&aacute;ng chất rất cần thiết đối với hầu hết c&aacute;c sinh vật sống. Thiếu m&aacute;u do thiếu sắt (IDA) l&agrave; hiện tượng rối loạn dinh dưỡng dễ bắt gặp v&agrave; phổ biến khắp thế giới, ảnh hưởng tới đời sống của hơn 2 tỷ người. Chế độ dinh dưỡng kh&ocirc;ng đầy đủ v&agrave; t&iacute;nh khả dụng sinh học thấp của chất sắt l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn đến thiếu m&aacute;u do thiếu sắt. Sản phẩm bổ sung sắt như muối sắt l&agrave; phương ph&aacute;p được coi l&agrave; hiệu quả v&agrave; phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;ch bổ sung muối sắt n&agrave;y hay c&oacute; những t&aacute;c động ti&ecirc;u cực v&agrave; ảnh hưởng phụ đến cơ thể người.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Nutrigen Naturale Nutriferon l&agrave; thực phẩm bổ sung sắt thế hệ mới, bổ sung chất sắt chiết xuất từ thực vật m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ra những t&aacute;c dụng phụ. Nutrigen Naturale Nutriferon mang đến phương ph&aacute;p bổ sung chất sắt dễ d&agrave;ng v&agrave; hiệu quả hơn so với việc tăng cường ăn uống thực phẩm v&agrave; c&aacute;c phương ph&aacute;p th&ocirc;ng thường.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Giảm hiện tượng thiếu m&aacute;u do thiếu sắt</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Bớt nhạy cảm hơn với c&aacute;c hợp chất từ chế độ ăn uống</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Hỗ trợ hấp thụ chất sắt</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">_ Kh&ocirc;ng chứa muối kho&aacute;ng</span></p>
Thành phần <p><img src="http://nutrigens.com/eng/images/naturale/n1.jpg" /></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Th&agrave;nh phần kh&aacute;c: Nước khử ion, chất điều chỉnh acid (acid citric), chất l&agrave;m d&agrave;y (xanthan gum), mật m&iacute;a (Blackstrap Molasses)</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -172px; top: 37.8px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>
Công dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Bổ sung sắt, lactoferrin cho trẻ bị thiếu m&aacute;u do thiếu sắt, gi&uacute;p tăng cường sức khỏe&nbsp;</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -84px; top: -10.4px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>
Đối tượng sử dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Trẻ từ 12 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n bị thiếu m&aacute;u do thiếu sắt, người c&oacute; nhu cầu bổ sung sắt, lactoferrin</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -145px; top: -10.4px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>
Hướng dẫn sử dụng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Liều khuyến c&aacute;o h&agrave;ng ng&agrave;y: </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Trẻ từ 12 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n: 5-10 ml/ ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><em>Khuyến c&aacute;o:</em> Kh&ocirc;ng sử dụng qu&aacute; liều h&agrave;ng ng&agrave;y. Kh&ocirc;ng sử dụng thay thế cho chế độ ăn b&igrave;nh thường. Kh&ocirc;ng sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của sản phẩm. &nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><strong>Thực phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lắc kỹ trước khi sử dụng.</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">NSX: Xem tr&ecirc;n hộp HSD: 36 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y sản xuất. HSD in tr&ecirc;n hộp.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Bảo quản: Bảo quản nơi kh&ocirc; m&aacute;t. Tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn m&aacute;t tủ lạnh. Sử dụng trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i: Hộp 1 lọ 150 ml</span></p>
Xuất xứ <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Vương Quốc Anh</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">Nh&agrave; sản xuất: Vivatinell Ltd. Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, Vương Quốc Anh.</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -100px; top: -8.8px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>
Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">C&ocirc;ng Ty Cổ Phần Dược Phẩm AMVI (AMVIPHARM). &nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">L&ocirc; B14-3,4 Đường N13, Khu c&ocirc;ng nghiệp Đ&ocirc;ng Nam, H&ograve;a Ph&uacute;, Củ Chi, TP.HCM.</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><a title="CBSP Nutrigen Nutriferon syrup" href="../../../image/catalog/%E1%BA%A2nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%91c/Nutrigen/CBSP%20Nutrigen%20Nutriferon%20syrup.pdf">CBSP Nutrigen Nutriferon syrup</a> </span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><a title="XNQC Nutrigen Nutriferon" href="../../../image/catalog/%E1%BA%A2nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%91c/Nutrigen/XNQC%20Nutrigen%20Nutriferon.pdf">XNQC Nutrigen Nutriferon</a> </span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -95px; top: 116.2px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!