CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN

 


 

Điều khoản & Quy định

_ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên hệ:

_ Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận chăm sóc khách hàng của Amvipharm.

_ Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Quy định:

 

1. Khái niệm

_ “Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là thông tin và tài liệu liên quan đến Dữ Liệu, Tài Sản Trí Tuệ và hoạt động kinh doanh của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin hữu hình, vô hình, trực quan, điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói, hiện có hoặc hình thành trong tương lai.

_ “Bất Khả Kháng” có nghĩa là sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi chính sách của Nhà nước, thiên tai, chiến tranh, hoả hoạn, bạo động, đình công, lũ lụt, động đất, sóng thần hay các tác động khác của thiên tai. 

 

2. Quyền sở hữu trí tuệ

_ Amvipharm có quyền thay đổi giao diện, nâng cấp các chức năng của Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

_ Amvipharm không trao cho Bạn quyền hoặc cấp phép nào dù là cụ thể hay ngụ ý liên quan đến Hệ thống hoặc bất kỳ phần nào của Hệ thống.  

 

3. Quyền thay đổi thông tin

_ Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Amvipharm sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó.

_ Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng.

_ Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

 

4. Hạn chế sử dụng

Amvipharm không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:

_ Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

_ Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

_ Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

_ Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

_ Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

_ Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

_ Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

_ Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Amvipharm.

_ Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

 

5. Bảo mật thông tin tài khoản

_ Bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi Amvipharm truy cập vào Tài Khoản của Bạn thì Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Amvipharm về việc truy cập này.

_ Amvipharm cam kết rằng, Amvipharm sẽ không sử dụng quyền truy cập này để sử dụng các thông tin liên quan đến Bạn cho mục đích bất hợp pháp, mục đích thương mại, hoặc làm ảnh hưởng đến các công việc quản lý của Bạn.

_ Amvipharm cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Bạn cung cấp cho Amvipharm và không tiết lộ với bất kỳ bên Thứ Ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

6. Giới hạn trách nhiệm

_ Trong mọi trường hợp, Amvipharm không chịu trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa (i) Bạn và bên thứ ba bất kỳ trên toàn thế giới; (ii) Bên Sử Dụng Dịch và bất kỳ cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan nhà nước.

_ Trong mọi trường hợp, không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại về bất kỳ thiệt hại đối với lợi nhuận, doanh thu, lợi thế thương mại, hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, có tính nhân quả, gián đoạn kinh doanh hoặc có tính răn đe, cho dù hành động đó là trong hoặc ngoài hợp đồng bất kể lý do của yêu cầu đó.