CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMVI

Thuốc kê đơn dạng uống

So sánh sản phẩm (0)


0_star

Liên hệ

Thành phần Cefpodoxime proxetil ............... 200 mg Chỉ định _ Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn từ nhẹ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefpodoxime proxetil ............... 100 mg Chỉ định _ Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn từ nhẹ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefpodoxime proxetil ............... 100 mg Chỉ định _ Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn từ nhẹ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefuroxime Axetil ............... 500 mg Chỉ định _ Điều trị nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefuroxime Axetil ............... 250 mg Chỉ định _ Nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa ở đường hô…

0_star

Liên hệ

  Thành phần Cefuroxime Axetil ............... 125 mg Chỉ định _ Điều trị nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefdinir ............... 300 mg Chỉ định _ Viêm họng, amidan _ Viêm phổi cấp và các đợt cáp…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefdinir ............... 125 mg Chỉ định _ Viêm họng, amidan _ Viêm phổi cấp và các đợt cáp…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefuroxime Axetil ............... 500 mg Chỉ định _ Điều trị nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefuroxime Axetil ............... 125 mg Chỉ định _ Điều trị nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefaclor ............... 250 mg Chỉ định   Liều dùng Theo chỉ định của bác sĩ Thận trọng…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefaclor monohydrate ............... 125 mg Chỉ định   Liều dùng Theo chỉ định của bác sĩ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefpodoxime proxetil ............... 100 mg Chỉ định   Liều dùng Theo chỉ định của bác sĩ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefpodoxime proxetil ............... 100 mg Chỉ định _ Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn từ nhẹ…

0_star

Liên hệ

Thành phần Cefixime Trihydrate ............... 200 mg Chỉ định Trị các nhiễm khuẩn gây ra bởi các chủng…

Hiển thị 1 đến 15 của 22 (2 trang)